Sinpopo-Fairs-Logo-Colour

Season – Set of 4 Single Yolk White Lotus Paste Mooncakes


$26.80

4 White Lotus Paste Mooncakes with a yolk.

Our classic white lotus mooncake. This baked treat is packed with smooth white lotus paste and a single yolk.

You May Also Like